Avrupa sürdürülebilir ve adil bir ekonomik toparlanma talep ediyor

Avrupa’daki vatandaşların, sivil toplumun, ulusal ve bölgesel hükümetlerin, 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde birçok farklı görüşü temsil eden çok sayıda kurum, Avrupa’daki liderlere, Avrupa Konseyi'nde tartışılan kurtarma paketinin yeşil ve adil şekilde planlanması, Avrupa Yeşil Düzeni'nin değerlerini destekler nitelikte olması ve halk sağlığı ile istihdamı merkeze koyma çağrısı yapıyor.

Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde, Konseyin başkanlığını yapan Charles Michel tarafından yayınlanan müzakere metnine göre, AB bütçesi ve ‘İyileştirme ve Dayanıklılık Aracı’ kapsamındaki harcamaların en az %30'unun iklim hedeflerini desteklemesi gerekiyor. Ayrıca bu harcamaların tamamının Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olması ve “çevreye zarar vermeme” ilkesine uygun olması gerekiyor. Bu yılın başındaki planla karşılaştırıldığında bu miktar, iklim için 95 milyar Euro ek finansmana denk geliyor.

AB üyeleri bu hafta sonu, iklim için tahsis edilen harcamaların hacmini artırma ve ‘Yeni Nesil AB’ araçlarını genişletme fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca, Yeşil Düzen hedefleriyle uyumlu olmayan yatırımları dışarıda bırakarak “çevreye zarar vermeme” ilkesini de güçlendirilebilme şansları olacak.

Avrupa’nın iklim değişikliği ve enerji dönüşümü konusunda çalışan düşünce kuruluşu E3G’nin Brüksel Ofisi yöneticisi Manon Dufour “Yeni Nesil AB ve bir sonraki AB bütçesi, birliğin yeşil, dirençli ve adil hale gelmesi için tarihi bir fırsat. Avrupa çapında gerçekleşen girişimler ve eylemlerin ortak noktası yeşil ve adil bir toparlanma talebi. İnsanlar bir araya gelerek, Avrupa liderlerini Avrupa bütçesinin iklim kapsamını ve toparlanma planlarını iyileştirmeye ve gelecek nesillerle işbirlikleri geliştirmeye davet ediyor" diyor.

"Bununla birlikte, Avrupa bütçesinin ve pandemi sonrası kurtarma planlarının iklim kapsamının artırılması, toplumun farklı kesimlerinin endişelerine siyasi çözüm sunuyor. İdari yöneticiler için fonların akıllıca harcanması sağlanırken, Güney ve Doğu Avrupa için iklim hedeflerine ulaşmanın yanı sıra, ekonomilerini canlandırmak için ek gelir yaratıyor" diye ekliyor.

Vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve yerel yöneticiler, Avrupa’nın liderlerini uygulanabilir bir “Yeşil Toparlanma” için uzlaşıya varmaya çağırıyor.

Bu bağlamda, hem sanal hem fiziksel olarak planlanan eylemler, müzakerelerdeki çıkmaza giren konuların, geleceği göz önünde bulunduran sürdürülebilir bir ekonomi lehine ilerlemesini amaçlıyor. İklim değişikliğini merkezine alan bu eylemler serisinde toplumun farklı kesimleri bir araya geliyor. İklim bilimciler, aktivistler ve Nobel ödülüne sahip en genç insan olan Malala Yousafzai gibi ünlülerin de dahil olduğu sanal eylemler düzenleniyor.

Binlerce kişi, Greta Thunberg tarafından kaleme alınan ve Yousafzai’nin ve Leonardo Di Caprio’nun da imzacı olduğu mektupta, AB liderlerinin iklim krizini bir kriz olarak ele almalarını talep ediyor. (Mektuba bu linkten erişebilirsiniz. İngilizce basın bültenine ise bu linkten erişebilirsiniz.).