"AB üyelerinin hala şansı var"

European Climate Foundation'dan alınan kaynağa göre AB ülkelerinin iklim planlarını değiştirmeleri için hala şansları var.

Net sıfır emisyon ekonomisi şans eseri gelmeyecek. Son hedefe açık bir gözle odaklanmaya ve planlanmaya ihtiyaç olacak.

Necp, AB üyesi ülkelerin iklim koruma yolunda atacakları sonraki adımların planlanması  ve ve bununla birlikte gelen sosyal ve ekonomik fayda konusunda kazanımlar için fırsat sunuyor.

Açık ve güçlü belirlenecek ulusal iklim ve enerji planları, uygulamada bulunan büyük ve küçük yatırımcılar ve ilgili paydaşlara tanıtım gibi konularda yararı dokunabilir ilaveten fazladan emek gerektiren bölgeleri meydana çıkartmak gerekliliği ortaya çıkacaktır.

Fakat 2019 başında hükümetler tarafından sunulan taslak planlar mutlak şekilde geliştirilmelidir.

Yürütülen bu bildiriler Avrupa İklim Vakfı tarafından yetkilendirildi ve Ekolojik Enstitü ve İklim tarafından bulundu.

Bunlar ekoloji enstitüsü ve Avrupa iklim fonu ve  komisyonları tarafından yürütülen yeni raporlardan elde edilen bulgulardır. Net-zero 2050 serisinin parçası ecf insiyatifi,  bir eksper ve organizasyonlar konsorsiyumu iştirakidir.