8. Sürdürülebilirlik Atölyesi Özyeğin Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

TSKB ve iştiraki TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESCARUS’un birlikte düzenlediği “8. Sürdürülebilirlik Atölyesi” 14 Aralık’ta Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencilerin katıldığı atölye kapsamında, öğrenciler vaka çalışmaları üzerine çalıştılar.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) iştiraki Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.) ile birlikte düzenlediği 8. Sürdürülebilirlik Atölyesi, bu yıl Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen atölyeye; işletme, ekonomi, mimarlık, endüstri mühendisliği gibi farklı bölümlerden öğrenciler katıldı.

2012 yılından bu yana düzenlenen Sürdürülebilirlik Atölyesi’nin bu yılki teması “İklim Değişikliği ve İş Dünyası: Şirketler İçin Risk mi Fırsat mı?” oldu. Atölye boyunca geleceğin karar vericileri üniversite öğrencileri sürdürülebilirlik konusunu ele alarak vaka çalışmaları gerçekleştirdi. TSKB yöneticilerinin ve Escarus’un Genel Müdürü ve yöneticilerinin de eşlik ettiği 8. Sürdürülebilirlik Atölyesi çalışmasında, öğrenciler kurgulanan senaryolar çerçevesinde sunumlar hazırladı.

ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak kapanış konuşmasında iklim değişikliğinin şirketlerin karar alma süreçlerine yaptığı etkiye dikkat çekerek şunları söyledi:

“İklim kaynaklı risklerin şirketlerin stratejik kararlarını derinden etkileme potansiyelinin belirdiği yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde sigorta giderlerinden deniz taşımacılığındaki emisyon sınırlamalarına, su kaynaklarının kullanımından karbon vergilerine kadar maliyetleri etkileyecek pek çok yeni konu gündeme geliyor. Sadece içinde bulunduğumuz dünyaya karşı taşımamız gereken duyarlılıklar değil, aynı zamanda şirketlerin uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğe sahip olma arayışları da iş dünyasındaki bakış açılarının değişmesinde önemli bir rol oynuyor. O yüzden, bu seneki vaka çalışmalarında öğrencilerimize söz konusu yeni dinamikleri tanıtmayı hedefledik. İklim bağlantılı risklerin ve fırsatların analiz edildiği çalışmalarda, konunun sosyal ve ekonomik yönlerini birlikte değerlendirdik.”